Top

+34 93 736 11 63

Sistema pickFeeder

Sistema pickFeeder

Una vegada més, l’equip de Packfeeder aconsegueix anar un pas més enllà en el món del posicionat d’ampolles desenvolupant la sèrie pickFeeder. Aquest posicionador d’envasos robòtic, configurable amb un, dos, tres o quatre robots, ofereix un ampli rang d’apliacions i possibilitats. La nostra combinació de robots delta amb un sistema de track intel·ligent fa de la pickFeeder l’equip amb canvi de format automàtic més versàtil del mercat, optimitzant les prestacions dels sistemes intel·ligents que la composen, i garantint l’estabilitat dels envasos entregats a la línia.

Màxima versatilitat

Facilidad de uso

Tots els equips posicionadors d’envasos amb robots de la nostra sèrie pickFeeder presenten una gran adaptabilitat a qualsevol envàs i geometria a treballar. Gràcies als sistemes de visió artificial, de picking i de tracking desenvolupats, l’equip s’adaptarà a les formes, colors i necessitats canviants de les línies d’envasat. Les possibilitats es multipliquen amb els equips pickFeeder.

Canvi de format immediat

Cambio de formato rápido

Ideal per a línies multi format, on els canvis de referència han de ser ràpids, àgils i nets, especialment en les produccions de lots petits. Amb la sèrie pickFeeder plantegem un canvi de format automàtic per reduir al màxim el temps entre produccions i oblidar-nos de qualsevol tipus d’ajust, reglatge o prova abans de començar a produir de nou. Això té també un efecte positiu en la reducció del cost total del sistema en el seu cicle de vida complet.

Nous formats a cost 0

Cambio de formato sin herramientas

Amb la sèrie d’orientadors d’ampolles amb robots pickFeeder podem incorporar el concepte de cost marginal 0 per als nous formats. Gràcies a la tecnologia desenvolupada, els nous envasos no necessitaran peces de format ni configuracions complexes, per tant, les despeses seran pràcticament inexistents i els terminis de lliurament seran immediats degut a l’absència de nous accessoris a ajustar. A més a més, una senzilla aplicació de gestió de receptes permet a l’usuari configurar fàcilment nous formats d’envasos. Facilitem el llançament de nous productes.

Do it Yourself

Sin ajustes

Gràcies al nostre software de visió d’última generació i a la senzilla aplicació desenvolupada, els alimentadors d’envasos pickFeeder permeten al client configurar de forma ràpida i fàcil nous formats d’envasos sense necessitat de dependre de terminis o peces de format, proporcionant una solució eficaç, immediata i de molt baix cost. L’autonomia del client és màxima per tot el cicle de vida de la màquina.

Visió permanent de l’envàs

Visión permanente del envase

La magnífica visibilitat sobre els envasos que ofereixen els posicionadors de flascons robòtics de Packfeeder al llarg de tot el seu flux, permet realitzar actuacions ràpides i senzilles en cas de ser necessàries, optimitzant el rendiment de l’equip i en conseqüència el de la línia de producció.

Extrema cura de l’envàs

Extremo cuidado del envase

Gràcies a l’experiència del nostre equip en aplicacions delicades com materials PET o PP, envasos amb serigrafies, etiquetes o segells, la nova sèrie pickFeeder conserva un tracte exquisit de l’envàs en tot el seu procés gràcies a l’ús de les tècniques i solucions més avançades per a la manipulació d’envasos i objectes.

Màxima productivitat per m2

Optimización del espacio

El concepte d’alimentador robòtic d’envasos desenvolupat per Packfeeder optimitza al màxim l’espai a la sala d’envasat, oferint la velocitat de producció més alta del mercat per cada metre quadrat ocupat per l’equip. La mateixa ergonomia de la màquina juntament amb el seu disseny eficient del procés, permeten augmentar la productivitat de l’àrea disponible.

Solucions personalitzables

Sin aire comprimido

La gran modularitat de la sèrie pickFeeder no només permet escollir entre 1, 2, 3 o 4 unitats robòtiques segons necessitats, sinó que també ofereix la possibilitat d’incorporar configuracions en funció de les necessitats de cada projecte. Alguns d’aquests elements configurables donen resposta a necessitats com el transport d’envasos a godet, l’orientació d’envasos assimètrics, el treball amb envasos de vidre, la neteja de l’interior dels flascons o el codificat i la traçabilitat dels mateixos. Tot això pensat per garantir la màxima personalització de cada equip.

Contacti amb nosaltres i l’assessorarem sobre la millor solució de posicionament d’envasos.