Top

+34 93 736 11 63

Sistema in-Line

Sistema Packfeeder in-Line

L’equip de Packfeeder, amb més de 40 anys d’experiència en el sector de l’envasat, ha desenvolupat un sistema únic de posicionament d’envasos plàstics en línia. Aquest reuneix una sèrie de característiques singulars i exclusives, les quals li han permès adquirir diverses patents a nivell mundial. La seva tecnologia permet una manipulació simple i intuïtiva, una cura extrema de l’envàs i una reducció de costos que aporten un important valor afegit a línies d’envasat de tot el món.

Facilitat d’ús

Facilidad de uso

Els equips i sistemes posicionadors d’envasos de la serie in-Line dissenyats per Packfeeder presenten un ús totalment intuïtiu i una excel·lent ergonomia gràcies a la completa accessibilitat i visibilitat de tots els seus components. A més a més, un sistema de guia visual basat en el llenguatge cromàtic universal, permet la ràpida adaptació i domini de l’equip per part dels operaris de línia, usuaris finals de l’equip i principals actors en el cicle de vida de la màquina.

Canvi de format ràpid

Cambio de formato rápido

L’estudi inicial d’optimització dels elements de format, el fàcil accés als diferents conjunts, així com la lleugeresa d’aquests components, permeten a l’operari realitzar els processos de canvi de format de manera molt ràpida. El nostre disseny garanteix a més una excel·lent repetibilitat amb la corresponent millora de rendiment de la línia.

Canvi de format sense eines

Cambio de formato sin herramientas

L’ús de conceptes del tipus Lean Manufacturing i SMED, permeten que la totalitat del procés de canvi de format en els posicionadors de flascons in-Line de Packfeeder sigui realitzat sense l’ús de cap tipus d’eines, de manera que tota la manipulació és efectuada d’una forma manual, senzilla i a l’abast de qualsevol operari.

Sense ajustos

Sin ajustes

Els equips orientadors d’envasos mecànics in-Line de Packfeeder no presenten cap tipus d’ajust ni reglatge en els seus accessoris de format, de manera que l’operari podrà realitzar la tasca de canvi de l’envàs de treball a través d’una simple substitució d’elements codificats per colors. Una característica que garanteix el 100% de la capacitat de l’equip un cop es reinicia la producció.

Visió permanent de l’envàs

Visión permanente del envase

La magnífica visibilitat vers els envasos que ofereixen els posicionadors d’ampolles de Packfeeder al llarg de tot el seu flux, possibilita realitzar actuacions ràpides i senzilles en cas de ser necessàries, optimitzant el rendiment de l’equip i en conseqüència el de la línia de producció.

Cura extrema de l’envàs

Extremo cuidado del envase

Gràcies a l’ús de física simple basada en l’efecte de la gravetat i a l’absència de bufadors d’aire comprimit o elements dinàmics de rebuig, tots els alimentadors d’envasos i sistemes de Packfeeder ofereixen un tracte exquisit a l’envàs. Això resulta essencial en aplicacions delicades amb materials com el PET o PP, en envasos amb serigrafies, etiquetes o segells.

Optimització de l’espai

Optimización del espacio

El concepte desenvolupat per Packfeeder permet posicionar els envasos ocupant un espai reduït a la sala d’envasat, sobretot gràcies a la seva configuració monobloc. Aquest sistema tan compacte s’adapta molt bé als espais reduïts, tant a nivell de superfície ocupada com d’altura necessària.

Sense aire comprimit

Sin aire comprimido

Un dels principals beneficis que presenten els alimentadors de flascons mecànics in-Line de Packfeeder es l’absència d’ús d’aire comprimit, característica que comporta excel·lents avantatges com el seu baix nivell sonor, el seu baix consum elèctric, la no generació de contaminació per moviment de partícules o una instal·lació a planta molt més senzilla i econòmica. D’aquesta manera, aconseguim un equip amb millors prestacions i més eficient que la resta de sistemes de posicionament d’envasos.

Contacti amb nosaltres i l’assessorarem sobre la millor solució de posicionament d’envasos.