Top

+34 93 736 11 63

Posicionador robòtic o mecànic: quin encaixa millor amb les meves necessitats?

Aspectes a considerar en un posicionador d’ampolles

A Packfeeder sempre ens hem dedicat a posicionar ampolles en línia i la nostra llarga trajectòria avala l’efectivitat i fiabilitat dels nostres equips, però la manera en que ho fem ha anat canviant al llarg del temps. Amb la intenció d’adaptar-nos als canvis continuats i freqüents en les demandes dels nostres clients, hem anat introduint i dissenyant noves tecnologies. En un primer moment, obsessionats en oferir solucions ultra-simples, tots els nostres posicionadors d’ampolles eren mecànics, però des de 2015 també comptem amb una línia de posicionadors d’envasos robòtics. Per a diferents necessitats, diferents tecnologies.

Però, què és el posicionat automàtic d’envasos?

Posicionar ampolles automàticament consisteix en passar els envasos del seu estat a granel en una tolva d’acumulació a la seva posició vertical i estable amb l’obertura cap amunt, a sobre d’una cinta transportadora, preparats per ser omplerts.

 

L’origen de la nostra gamma de posicionadors d’envasos robòtics recau en donar resposta a la creixent necessitat de certs sectors industrials d’una major flexibilitat, versatilitat i funcionalitat, sumat a com ha canviat la indústria any rere any.

 • Flexibilitat: els nostres clients cada vegada necessiten introduir nous formats d’envasos més freqüentment a les seves línies de producció. A més, volen fer-ho de la forma més ràpida possible i amb els costos més baixos possibles. Per exemple, les multinacionals de cosmètica solen treure productes nous habitualment en nous formats d’envasos, en aquests casos els posicionadors d’ampolles robòtics s’adapten millor a aquests requisits.

 

 • Versatilitat: un posicionador amb la capacitat de treballar qualsevol tipus de geometria o envàs (ampolles, pots, vials, tubs…), qualsevol material (plàstic, vidre, alumini…) qualsevol mida, qualsevol pes i que, fins i tot, permet posicionar objectes (tapes, coberts…). Les possibilitats d’automatització són pràcticament infinites, i el més important: en qualsevol cas són immensament majors a les que ofereixen els alimentadors d’envasos mecànics.

 

 

 • Funcionalitat: moltes vegades el procés d’orientar envasos requereix funcions complementàries com introducció a godets, orientació d’envasos asimètrics, neteja, marcat làser, traçabilitat… que els posicionadors mecànics no estan preparats per integrar fàcilment. A més, els posicionadors robòtics no requereixen un major espai a la sala d’envasat a l’incloure aquestes funcions perquè no es necessiten afegir mòduls amb aquestes funcions específiques.

 

 • Temps de canvi de format: els lots de fabricació cada dia són més petits i la línia de condicionat canvia d’envàs més sovint, fins i tot diverses vegades al dia. Per aquests motius augmenta la necessitat de que els temps de canvi de format siguin mínims i fins i tot inexistents ja que signifiquen períodes en els que es deixa de produir. Aquest escenari es veu potenciat per l’increment de volum de negoci dels ecommerce ja que demanen lots petits de producció per a la seva àgil distribució.

Què és el temps de canvi de format?

En una línia de packaging quan s’ha de passar de produir un envàs a un altre, es realitzen una sèrie d’adaptacions en les màquines, de manera que el temps que es triga a executar aquestes adaptacions és el temps de canvi de format i per tant, temps durant el qual la línia no pot produir.

El canvi de format el realitzen els operaris i operàries de la línia quan són equips senzills com els de Packfeeder, però es requereix la intervenció d’un tècnic mecànic en altres tipus de sistemes més complexos. Sovint s’inclou també el temps de buidat i d’omplert de màquina com a temps de canvi de format. Entenent per buidat, retirar tots els envasos del lot anterior que hagin pogut quedar a la tolva d’acumulació, i entenent per omplert la introducció dels nous envasos a la màquina fins que surten per la cinta transportadora correctament posicionats.

 

Davant d’aquestes noves necessitats i a petició dels nostres clients i col·laboradors, el 2015 Packfeeder reacciona desenvolupant la revolucionària gamma de posicionadors d’ampolles robòtics pickFeeder. Que resulta possible i es converteix en una realitat gràcies a la nostra experiència acumulada tant en el sector del packaging com en el sector de la maquinària especial i personalitzada.

El domini de la robòtica i dels sistemes més avançats de visió artificial, ens permeten desenvolupar un sistema únic amb un alt valor afegit com és la marca de la casa. S’utilitza la més alta tecnologia robòtica i de processament intel·ligent per idear una solució que maximitza les capacitats dels seus diferents conjunts. Això incrementa l’eficiència, que és la millor del mercat i amb la mida de màquina més petita. A més, soluciona les ineficiències d’antics sistemes robòtics menys desenvolupats. Amb tot això, de nou Packfeeder aporta solucions diferenciades i específicament desenvolupades per al sector de l’envasat, amb un alt valor afegit i mitjançant el compromís amb les necessitats i limitacions reals del sector.

 

 

Llavors, ¿en què consisteix el posicionador robòtic?

El principal motiu de la seva existència és la flexibilitat, ja que busca treballar rangs de productes molt diversos i de velocitats altes a baixes. El sistema únic de Packfeeder es recolza en tres grans elements que li permeten ser un referent del sector:

 • Visió artificial avançada que identifica la posició de l’envàs i li dóna les coordenades al robot per recollir-lo.
 • Robots d’alta velocitat que en funció de la informació que reben del sistema de visió, recullen els envasos amb un sistema de buit per ventoses de gran velocitat de treball.
 • Carrusel intel·ligent de transferència que recull els envasos del robot i els trasllada a la cinta de sortida en posició vertical i de manera estable.

L’excel·lent combinació d’aquests tres elements permet les màximes prestacions amb el mínim espai ocupat a la línia d’envasat, aspecte crític per a molts sectors i fabricants de productes cosmètics, farmacèutics o de cura de la llar a l’hora de desenvolupar o renovar les seves línies de condicionat.

 

Però, ¿Per quines necessitats segueix sent millor el posicionador mecànic?

 • En línies monoformat o amb molt pocs formats, en les que només s’envasen poques geometries diferents.
 • En línies d’envasat amb lots de producció grans que presenten un mateix format d’envàs durant diversos dies o setmanes.
 • En línies sense previsió de treballar nous envasos ni en el curt ni en el mitjà termini, perquè el tipus de producte no ho exigeix ja que per exemple el marketing relacionat amb el packaging té poc pes.
 • Quan els tipus de geometries dels envasos que treballa la línia estan lligats al concepte clàssic d’ampolla.
 • En línies on el material de les ampolles a treballar sigui generalment plàstic i com a molt cartró o alumini.
 • Quan no es necessitin integrar moltes funcions addicionals com marcat làser, aspiració, traçabilitat, etc.
 • En línies de packaging que no disposin de personal qualificat per treballar amb tecnologies 4.0.

 

 

Quins altres beneficis aporta el posicionador robòtic?

 • Es tracta d’una aposta tecnològica de futur a nivell d’automatització, ja que és la tendència global dels processos productius per les grans avantatges a llarg termini que aporta.
 • La gran capacitat d’adaptació permetrà resoldre les necessitats d’avui i també les del futur sense haver de canviar l’equip.
 • Posicionament tecnològic propi del client.
 • Per copackers o fabricants a tercers aporta una gran flexibilitat productiva i una imatge que els clients finals valoren.
 • A nivell de costos, lluny de ser una tecnologia estancada, es veu com any rere any baixen els preus dels materials d’alta tecnologia, pel que els seus preus tenen tendència a la baixa tant a curt, mitjà i llarg termini.
 • S’adapta a multitud de formats diferents incloent tubs, pots i altres geometries.
 • Permet treballar amb envasos de vidre a més de plàstic, cartró o alumini en la mateixa línia.

 

Des de Packfeeder i juntament als grans actors de la indústria, estem plenament convençuts de que el camí a la robotització és ja una realitat constatada que marcarà no només el futur a llarg termini del sector sinó també el present actual en permanent canvi i procés d’adaptació. En aquest sentit, la nostra aposta és el resultat del nostre coneixement de mercat, la qual s’omple de sentit amb tots els projectes de posicionadors robòtics realitzats, que estan en curs i els que han de començar.

 

 

El futur i el present del posicionament d’ampolles és robòtic, i des de Packfeeder estem compromesos amb aquest camí. Estarem encantats de poder ajudar al sector amb les nostres solucions i desenvolupaments.