Top

+34 93 736 11 63

Avís legal

Aviso legal

Objecte

Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l’ús i l’accés al lloc web https://www.packfeeder.com (en endavant el lloc o web) i les responsabilitats derivades de la seva utilització. S’entendrà que l’accés o la simple utilització del lloc web per part de l’usuari implica l’adhesió del mateix a totes les condicions que PackFeeder S.L.U. tingui publicades en aquell moment al web.

 

Accés i ús de la web

L’accés i l’ús del Web té caràcter gratuït per als usuaris. L’accés i l’ús de determinades informacions i serveis de la web només pot fer-se previ registre de l’usuari. En cas del registre d’usuaris a través d’identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a la qual se li concedeixen. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de qualsevol tipus que es derivin del trencament o revelació del secret.

 

Utilització de la informació

La propietat intel·lectual de la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes integrats en la web són propietat exclusiva de PackFeeder S.L.U., o bé de les persones físiques o jurídiques que s’informi en cada cas concret, pel qual l’usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial dels mateixos, la seva comunicació pública, distribució, o qualsevol forma d’explotació, llevat consentiment exprés i per escrit per part de PackFeeder SLU o de les persones físiques o jurídiques titulars dels drets d’explotació segons el cas concret. L’usuari es compromet a utilitzar aquesta informació i serveis exclusivament per a les seves pròpies necessitats i no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la Web, tret que hagi obtingut consentiment exprés de PackFeeder SLU o bé de les persones físiques o jurídiques titulars dels drets d’explotació segons el cas concret. L’usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats de la Web per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors.

 

Funcionament de la Web

PackFeeder S.L.U. podrà realitzar les modificacions que consideri convenients a la Web, podent incloure serveis i continguts addicionals als actuals o, si s’escau, suprimir-los. PackFeeder S.L.U. podrà modificar la web quan ho consideri oportú; i, podrà bloquejar l’accés a tots o part dels usuaris de la mateixa, per a procedir a realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas, PackFeeder S.L.U. serà responsable de l’inadequat funcionament del sistema si això obeeix a una defectuosa configuració dels equips de l’usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei. PackFeeder S.L.U. es compromet a realitzar tots els esforços per mantenir actualitzada la informació i continguts que introdueixi a la Web, si bé l’usuari coneix que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclosos a la Web que, si escau, PackFeeder S.L.U. procedirà a resoldre amb la màxima brevetat tan aviat en siguin coneixedors de la seva existència.

 

Ètica i responsabilitat derivada de l’ús per l’usuari d’internet i de la Web

PackFeeder S.L.U. no serà en cap cas responsable de l’ús del Web que realitzi l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del web o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de PackFeeder S.L.U. o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a PackFeeder S.L.U. front qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys a les dades, programes o documents electrònics pertanyents a PackFeeder S.L.U., així com d’introducció o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, sistema, o en els equips de tercers.

 

Confidencialitat i protección de dades personals

En compliment amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer propietat de PackFeeder SLU amb el propòsit d’oferir el millor servei personalitzat i informar puntualment d’aquelles novetats que puguin ser del seu interès. Així mateix, de conformitat amb l’esmentada llei orgànica i la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, vostè tindrà dret a accedir a aquesta informació en els termes fixats per la llei. Per eliminar o modificar les seves dades personals poseu-vos en contacte amb nosaltres a info@packfeeder.com.

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol de les clàusules inclosa en la present nota legal fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat i ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, substituint les condicions generals en tota la resta, tenint-se a tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.